Hvordan faktorisere et uttrykk?

Her gjør vi følgende:

  1. Faktoriser hvert ledd for seg.
  2. Se etter felles faktorer (bokstaver eller tall som du finner i begge ledd).
  3. Sett felles faktoren utenfor parentesen, samtidig som du divider hvert ledd med fellesfaktoren og det svaret du får, er uttrykket som skal stå i parentesen.

Hvordan faktorisere et andregradsuttrykk?

Dette skal vi nå sette sammen og bruke til å faktorisere generelle andregradsuttrykk. ax2+bx+c=a(x2+(ba)x+(ca)) , og dermed holder det å faktorisere uttrykket x2+(b/a)x+(c/a)….Faktorisering av andregradsuttrykk.

x2−8x+7
=x2−8x+16−16+7 vi legger til 16−16=0, som er lov
=x2−8x+16−9 de tre første leddene er et fullstendig kvadrat
=(x−4)2−9 2. kvadratsetning

Når bruker man faktorisering?

Det går ut på å skrive et tall som produktet av faktorer. Tallet 4 kan skrives som 2 · 2. Dersom vi skriver 4 som 2 ·2 har vi faktorisert 4. Dette bruker vi ofte når vi skal finne fellesnevner eller forkorte.

Hvordan å faktorisere?

Å faktorisere et tall betyr å skrive det som produktet av to eller flere andre tall. Oppgaven er å faktorisere tallet 18. Det vi må finne ut, er hvilke tall går opp i 18.

Hvordan faktorisere et primtall?

Primtallene mellom 1 og 20 er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Alle naturlige tall utenom tallet 1, som selv ikke er et primtall, kan faktoriseres slik at alle faktorene er primtall, og denne faktoriseringen er entydig. Å skrive et tall som et produkt av primtall kalles å primtallsfaktorisere.

Hva skal vi med kvadratsetningene?

Det finnes to kvadratsetninger, og dessuten den noe beslektede konjugatsetningen. De er nyttige å kunne både fremlengs og baklengs, for å gjøre både algebra og hoderegning enklere.

Hva er et Andregradsledd?

Det som skiller en lineær likning i x og en andregradslikning i x er at en andregradslikning har et ledd på formen “et tall multiplisert med x2”. Likningen x2=2x er en andregradslikning i x. I tillegg til det lineære leddet 2x, har likningen også andregradsleddet x2.

Hvordan finne nullpunkt til en funksjon?

Nullpunktene til en funksjon, f(x), finner vi ved å løse den tilhørende likningen f(x) = . For en andregradsfunksjon er det lett, for andre funksjoner kan det være vanskelig.

Hva vil det si å faktorisere et tall?

Hvis et helt tall a er delelig med et helt tall b, og resultatet (kvotienten) også er et helt tall, er b en faktor (eller divisor) i a. Da kan a skrives som et helt tall ganger b. Eksempel: Ettersom 12:3=4, er 3 en faktor i tallet 12, og tallet 12 kan skrives som 4·3.

Hva er forskjellen på faktorisering og Primtallsfaktorisering?

Fordi tallet 1 ikke er definert som primtall, er 2 det minste primtallet. Alle naturlige tall utenom tallet 1, som selv ikke er et primtall, kan faktoriseres slik at alle faktorene er primtall, og denne faktoriseringen er entydig. Å skrive et tall som et produkt av primtall kalles å primtallsfaktorisere.

Hvordan å Primtallsfaktorisere?

Primtallsfaktorisering betyr at du skal skrive et tall som produkt av to eller flere faktorer, og at disse faktorerene skal være primtall. Primtall er tallene som kun er delelige med seg selv, altså deler du et primtall med et annet tall vil aldri svaret være et helt tall.

Hvordan faktorisere sammensatte tall?

Sammensatt tall er et heltall som kan faktoriseres, det vil si at det kan skrives som et produkt av andre heltall som er større enn 1. 15 er et eksempel på et sammensatt tall, for det kan skrives som 3 · 5. Et heltall som er større enn 1, og som ikke er sammensatt, kalles et primtall.

Share this post