Wat te doen bij geluidshinder verkeer?

Als u last heeft van verkeerslawaai, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de weg. Dat is meestal de gemeente, de provincie of het Rijk. Een rijksweg mag maar een bepaalde hoeveelheid geluid maken. Dit heet het geluidproductieplafond.

Hoeveel decibel verkeer?

Maar hoe zit het met geluidsoverlast in het verkeer: hoeveel lawaai mag een voertuig maken? De RDW, ook wel Dienst Wegverkeer, heeft een handboek opgesteld als het gaat om geluidsoverlast in het verkeer. Zo mag een een personenauto bij 3500 toeren niet meer dan 95 dB(A) produceren.

Wat zijn geluidshinder en geluidsoverlast?

Geluidshinder of geluidsoverlast is de subjectieve ervaring van mensen dat geluid als hinderlijk ervaren wordt. Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het kan echter ook zo hard zijn, dat geluid hinderlijk wordt; in dat geval is sprake van geluidshinder.

Wat te doen tegen geluidsoverlast in huis?

Een aantal tips.

 1. Tip 1: Isoleren van je woning. Een goede isolatie van de constructie van de woning lost in de meeste gevallen al heel wat op betreffende geluidsoverlast.
 2. Tip 2: Dicht gaten en kieren.
 3. Tip 3: Het interieur ‘warm’ aankleden.
 4. Tip 4: Deel de ruimte op.
 5. Tip 5: Groen in je huis!
 6. Tip 6: Voorkom contactgeluid.

Wat kan ik doen tegen overlast van de buren?

Geluidsoverlast van de buren: zo pak je dat aan

 • Ga in gesprek met je buren.
 • Schrijf het op.
 • Ken de regels.
 • Hulp van toezichthouders.
 • Schakel buurtbemiddeling in.
 • Meld het bij het meldpunt overlast.
 • Schakel de politie in.
 • Neem contact op met een advocaat.

Wat kan je doen tegen overlast?

Als uw buren voor overlast zorgen, zoals geluidsoverlast, probeer dan eerst samen afspraken te maken. Helpt dat niet, dan kunt u melding maken bij uw verhuurder, gemeente, de Vereniging van Eigenaren (VVE) of bij toezichthouders….Dan kunt u melding maken bij:

 1. de gemeente;
 2. de politie;
 3. een buurtbemiddelaar.

Hoeveel decibel is een drukke weg?

De geluidsbelasting is het hoogst in de buurt van wegen, spoorwegen en aan- en uitvliegroutes van vliegvelden. Meer dan 70% van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel. Dit is het geluidsniveau in een gemiddelde woonwijk overdag buiten.

Hoeveel decibel?

Voorbeeldtabel

DECIBEL GELUID VOORBEELD
120 Menselijke stem op allerhardst, politiesirene
130 Onweer
140 Pijngrens Sirene eerste maandag van de maand van dichtbij
150 Permanente gehoorschade Vuurwerk

Hoeveel dB mogen de buren maken?

Er zijn wel richtlijnen voor wat acceptabel is. Zo zou het geluidsniveau gemeten aan de gevel van een woning overdag de 50 tot 70 dB(A) niet te boven mogen gaan. Dat zit tussen het geluid van een gesprek en dat van een stofzuiger op een meter afstand in. ‘s Avonds moet het al ietsje stiller zijn: tussen 45 en 65 dB(A).

Wat is geluidsoverlast van buren?

Als je continu last hebt van geluiden van je buren, dan heb je te maken met geluidsoverlast. Lawaai door de buren wordt vooral veroorzaakt door zogeheten ‘contactgeluiden’ in woningen, zoals lopen op harde vloeren, traplopen en slaan met de deuren. Maar ook harde muziek is een veelvoorkomende oorzaak.

Hoe contactgeluid verminderen?

Contact- of luchtgeluid bij een betonnen of houten vloer kan je verminderen door een ‘zwevende vloer’, een akoestisch vloersysteem, op de vloer te bevestigen. Breng parket, tapijt of laminaat om deze ‘extra vloer’ af te werken.

Share this post