Wat is een meewerkende echtgenoot?

Als u gehuwd bent of contractueel samenwoont met een zelfstandige dan wordt u beschouwd als meewerkende echtgenoot: wanneer u effectief uw medewerking verleent in de zaak van uw zelfstandige echtgenoot of partner (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar)

Wat is een toevallige helper?

Als u uw zelfstandige partner niet regelmatig (dus niet jaarlijks herhaald) en minder dan 90 dagen per jaar helpt, dan wordt u beschouwd als toevallige helper en bent u niet onderwerpen aan het statuut van zelfstandige.

Kan de meewerkende echtgenoot het statuut van zelfstandig helper hebben in een vennootschap?

Je kan enkel zelfstandig helper zijn bij een zelfstandige die een eenmanszaak heeft (een natuurlijk persoon). Je kan geen zelfstandig helper zijn van een rechtspersoon, zoals een vennootschap.

Wat is een meewerkend vennoot?

“Werkend vennoot” is de naam voor een rol die je opneemt binnen de vennootschap. Het is dus niet de naam van je statuut. Zoals je hieronder kan zien, hangt je statuut als werkend vennoot af van je situatie – en dus van de categorie waarin je aansluit als zelfstandige.

Hoeveel pensioen als meewerkende echtgenoot?

Hier geldt geen pensioenopbouw. Het overgrote deel van de meewerkende echtgenoten is aangesloten in het maxistatuut. Zij genieten dezelfde sociale bescherming als zelfstandigen in hoofdberoep.

Wie mag helpen in mijn zaak?

Gratis hulp van familie… Familie tot de derde graad mag, zoals u wellicht weet, u gratis komen helpen in een eenmanszaak. Uw (schoon)broer/zus, (schoon)ouders, nonkels en tantes kunnen gedurende maximaal 90 dagen per jaar inspringen zonder dat ze zich bij een sociale kas moeten inschrijven als zelfstandig helper.

Wat is een zelfstandige helper?

Een zelfstandig helper is iemand die geen eigen zaak heeft, maar wel verzekeringsplichtig is als zelfstandige. Je kan enkel zelfstandig helper zijn bij een zelfstandige die een eenmanszaak heeft (een natuurlijk persoon). Je helpt of vervangt een zelfstandige en bent niet verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Welke fiche voor zelfstandig helper?

De zelfstandig helpers moeten de verkregen vergoeding als winsten of als baten aangeven en de eenmanszaak hoeft geen loonfiche 281.10 op te maken. Wel moet er een fiscale fiche 281.50 worden opgesteld. Ook hier is dat verplicht voor wat de fiscale aftrekbaarheid van de toegekende vergoedingen betreft.

Wie kan zelfstandig helper zijn?

Wat ben je als vennoot?

Iedere persoon die meedoet, wordt mede-eigenaar. Deze mede-eigenaren worden ook wel vennoot genoemd. Vennoten zijn daarom met hun eigen geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van het bedrijf. Een vof is een personenvennootschap, net als de maatschap en de commanditaire vennootschap.

Is een vennoot een zelfstandige?

In een vennootschap worden zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten als zelfstandigen beschouwd en zijn ze onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Heeft de meewerkende echtgenoot recht op een pensioen?

Als meewerkende echtgenoot zorg je door betaling van je eigen sociale bijdragen voor je eigen sociale rechten zoals pensioen en ziekteverzekering. Het overgrote deel van de meewerkende echtgenoten is aangesloten in het maxistatuut. Zij genieten dezelfde sociale bescherming als zelfstandigen in hoofdberoep.

Share this post