Hoe lees je Sonderingsrapport?

Een sonderingsrapport volgens NEN 5140 geeft o.m. een grafiek waarin staat aangegeven wat het draagvermogen van de bodem is. Bij het sonderen wordt er een staaf met een kegelvormige punt met een tophoek van 60 graden de grond ingedrukt, deze meet de mechanische weerstand van de grond.

Wat doet een Sondeertruck?

De sondeerwagen is een truck die de benodigde reactiekracht tijdens het sonderen aan het eigen gewicht ontleend. Al onze units zijn uitgerust met de modernste meet en registratieapparatuur en hydraulische installaties. Met de sondeertruck kan elk type sondering worden uitgevoerd.

Wat zijn Diepsonderingen?

Wat is een bodemsondering precies? Een sondering is een proef waarbij we een stalen punt – een “conus” – de grond indrijven en waarbij de weerstand tegen indringen van de conus wordt gemeten. Die conusweerstand wordt gebruikt om de stevigheid en de aard van de bodem te beoordelen.

Wat is een goede Conusweerstand?

Indien er bovenin de bodemopbouw een hoge qc-waarde aanwezig is dan kan een laag gebouw op staal worden gefundeerd. In dat geval dient er een laag van meer dan 2 meter dikte met een minimale conusweerstand van 5 MPa of meer aanwezig te zijn.

Hoe diep moet je Sonderen?

Als men een sondering uitvoert, dan gaat vanuit een wagen een staaf met kegelvormige punt tot 30 meter diep de grond in. Bij deze test wordt de zogenaamde conusweerstand gemeten van de bodem over de diepte.

Wat kosten sonderingen?

Sondering kosten zijn vaak per uitvoerder verschillend en van een aantal factoren afhankelijk. De prijzen voor een sonderingsonderzoek liggen tussen de €400 en €1200 exclusief BTW.

Waarom sonderingen?

Doormiddel van sonderen bepaald men het draagvermogen van de bodem of grond. Deze kegelvormige staaf wordt ook wel de sondeerconus genoemd en meet de mechanische weerstand van de grond tijdens de sondering. Waarom wordt sondering toegepast? Voordat men gaat bouwen wil men de eigenschappen van de bodem weten.

Hoe wordt een sondering uitgevoerd?

Sonderingen worden uitgevoerd door een sondeerwagen, doorgaans een zware 6×6 vrachtwagen of een voertuig op rupsbanden. Het gewicht van de sondeerwagen of het voertuig op rupsbanden levert hierbij de reactiekracht en de oliedruk in de hydraulische pers is een maat voor de conusweerstand.

Wat houdt sonderen in?

Wat is sonderen? Kortgezegd meet je met het uitvoeren van sonderingen hoeveel gewicht de ondergrond kan dragen. Hier kom je achter door met een zogenoemde sondeerconus in een constante snelheid de grond in te drukken. De grond geeft bij het drukken een bepaalde weerstand; de conusweerstand.

Hoe gebeurt een sondering?

Bij een sondering of een grondonderzoek wordt het draagvermogen van de grond gemeten. Dat gebeurt door een staaf met een kegelvormige punt (de sondeerconus) met een tophoek van 60° in de grond te duwen.

Wat is het Wrijvingsgetal?

De verhouding tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand, het zogenaamde wrijvingsgetal, geeft beneden de grondwaterstand een indicatie van de aangetroffen grondsoort. Het wrijvingsgetal is het quotiënt van de plaatselijke wrijving en de conusweerstand en geeft een indicatie van de laagopbouw weer.

Hoeveel Conusweerstand?

Meestal neemt de conusweerstand met de diepte toe; iedere 100 mm met ongeveer 1 MN/m². Wanneer een conus met een oppervlak van 200 mm² wordt gebruikt, dan moet de conusweerstand, op ongeveer 400 mm beneden het oppervlak, 4 MN/m² (40 kg/cm²) bedragen.

https://www.youtube.com/watch?v=xjzTpx7tjnY

Share this post