Hoe een aanmaning schrijven?

Met een aanmaning moet u de feiten presenteren: de grootte van het openstaande bedrag, de datum van de factuur en de eventuele gevolgen als de klant niet betaalt, presenteren. In principe wil u uiteraard een goede relatie met de klant bewaren, maar wil u hem ook aanzetten tot betaling en liefst zo snel mogelijk.

Hoe factuur maken met btw?

Op je factuur moet je telkens bedragen exclusief btw vermelden. Met andere woorden: de prijs die je je klant aanrekent, zonder daarbij de btw op te tellen. Onder je prijs geef je dan met een aparte regel het daadwerkelijke btw-bedrag en btw-tarief (21%, 12%, 6% of 0%) aan.

Hoe maak je een herinnering factuur?

Wat staat er in een betalingsherinnering?

 1. [specificatie van opeisbare facturen]
 2. Een kopie van de bovenvermelde factu(u)r(en) treft u bijgesloten aan (bijlage).
 3. Vriendelijk verzoek ik u alsnog zorg te dragen voor betaling binnen [5-10] dagen na dagtekening van deze brief.
 4. [uw (bedrijfs)naam]

Hoe schrijf ik een rappel?

In een eerste rappel dien je de klant dus aan te moedigen om contact op te nemen bij opmerkingen. Vermijd woorden zoals ‘probleem’ of ‘klacht’, want ze zijn te negatief geladen. Dreig ook niet meteen met acties en consequenties. In de tweede e-mail of brief vraag je kordater naar de betaling.

Hoe schrijf je een betalingsherinnering?

Voorbeeld betalingsherinnering Hieronder zie je een voorbeeld van een brief voor een betalingsherinnering. Geachte heer/mevrouw [achternaam], beste [voornaam], Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer [factuurnummer] ontvangen. Het gaat om een bedrag van [bedrag] euro.

Hoe aanmanen?

Dat betekent dat u eerst 1 aanmaning moet versturen naar uw klant. Hierin moet u uw klant 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen, zonder dat u hiervoor incassokosten in rekening brengt. Pas als er na deze 14 dagen nog niet is betaald, dan kunt u de vordering ter incasso overdragen aan een incassobureau.

Wat vermelden op factuur bij btw verlegd?

Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur ‘btw verlegd’. Daarnaast vermeldt u het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Het btw-identificatienummer is het nummer met een landcode ervoor, bijvoorbeeld ‘NL’.

Hoe factureren aan een vzw?

Zowel de originele factuur als het dubbel ervan, dienen verplicht de volgende vermeldingen te bevatten:

 1. het woord ‘factuur’;
 2. datum en volgnummer;
 3. naam, adres, rechtsvorm en btw-nummer van de vzw;
 4. naam, adres en btw-nummer van de klant;
 5. omschrijving van de handeling;
 6. datum belastbaar feit;

Hoe stuur je een herinnering?

Geef ook een specifieke termijn waarbinnen u de betaling alsnog verwacht. Zeven dagen is hierbij voor de eerste herinnering heel redelijk….Verwijs daarom naar de factuur en vermeld in ieder geval:

 1. het factuurnummer.
 2. de factuurdatum.
 3. het te betalen bedrag.
 4. het klant- of ordernummer.

Wat moet er in een aanmaning staan?

Een laatste bericht waarin je de debiteur nog een kans geeft om de factuur te betalen zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Wanneer betaling uitblijft, wilt u natuurlijk actie ondernemen. U heeft tenslotte recht op uw geld.

Wat moet er in een betalingsherinnering staan?

Herinneringsfactuur versturen: Wat moet erin staan?

 • het factuurnummer.
 • de verstreken factuurdatum (vervaldatum)
 • het te betalen bedrag.
 • eventuele klant- of ordernummer.
 • termijn waarbinnen de betaling alsnog wordt verwacht.

Share this post