Welke competenties heb je nodig in de zorg?

Om een goede zorgverlener te zijn, dien je sowieso over de volgende vaardigheden en competenties te beschikken:

 • Leuk vinden om met mensen te werken.
 • Lichamelijk in een goede conditie zijn.
 • Goed kunnen communiceren.
 • Oog voor detail hebben.
 • Empathisch zijn en je goed kunnen inleven in de zorgvraag.

Wat is een competentie in de zorg?

Competenties zijn vermogens van mensen: het geïntegreerde geheel van je kennis, houding, vaardigheden, ervaring, motivatie, zelfbeeld en normen en waarden. Als zorgverlener gebruik je al die elementen om je zorg zo goed mogelijk te kunnen geven in allerlei verschillende situaties.

Wat zijn competenties en vaardigheden?

Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid die je hebt geleerd. Competenties of vaardigheden zijn specifieke, persoonsgebonden eigenschappen die tot uiting komen in succesvol gedrag. Competenties bepalen of jij geschikt bent voor een specifieke functie en of u past binnen een bepaalde organisatiecultuur.

Hoe schrijf ik mijn competenties?

Bij competenties gaat het om wat mensen weten (kennis), kunnen (vaardigheden) en wat ze zijn, waar ze zich door laten leiden bij hun doen en laten (attitude). Voorbeelden van competenties zijn: aanpassingsvermogen, vakdeskundigheid of klantgericht zijn. Organisaties hebben ook competenties.

Welke competenties zijn er nodig voor niveau 3?

Elke competentie wordt beschreven op 3 niveaus (basaal effectief gedrag vertonen, zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen en anderen tot effectief gedrag inspireren), zodat op deze niveaus gedifferentieerd kan worden.

Wat voor banen zijn er in de zorg?

10 veelvoorkomende zorgberoepen

 1. Verpleegkundige. Er is een groot tekort aan verpleegkundigen.
 2. Huisarts.
 3. Physician assistant.
 4. Zorgcoördinator.
 5. Doktersassistent.
 6. Tandartsassistent.
 7. Pedagogisch medewerker.
 8. Audicien.

Wat moet je weten als je in de zorg werkt?

5 belangrijke vaardigheden voor de zorgsector

 1. Je bent empathisch. Empathie: het is een term die in veel zorgvacatures terugkomt.
 2. Je bent verantwoordelijk en daadkrachtig. Een cliënt is gevallen en heeft pijn.
 3. Je bent praktisch.
 4. Je bent opmerkzaam.
 5. Je bent flexibel.

Wat wordt bedoeld met competenties?

Competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. In advertenties en vacatures worden vaak de competenties beschreven van de persoon die wordt gevraagd. …

Wat is het verschil tussen competentie en vaardigheden?

Vaardigheden zijn activiteiten waarin iemand bedreven is. Competentie is dus een veel ruimer begrip dan vaardigheid. Met vaardigheden breng je kennis in de praktijk. Om communicatief vaardig te zijn (competentie), heeft iemand communicatieve vaardigheden nodig.

Hoe zet je competenties in je cv?

Hieronder zie je een uitgebreid overzicht van competenties dat je kan helpen om te bepalen welke competenties je op je CV kunt zetten.

 • Aanpassingsvermogen.
 • Accuraat.
 • Ambitieus.
 • Analytisch.
 • Anticiperend.
 • Authentiek.
 • Assertief.
 • Behulpzaam.

Hoe zet je competenties in een cv?

Hoe vermeld je competenties op je cv? In je persoonlijk profiel kun je één of twee competenties benoemen en verder toelichten. De andere eigenschappen benoem je zonder verdere toelichting.

Wat zijn de basis vaardigheden in de zorg?

Belangrijke basis vaardigheden in de zorg zijn: – Zorgzaam Je hebt oog en aandacht voor een ander. Als je bijvoorbeeld in een restaurant werkt heb je vaak te maken met een flexibel rooster, zo is het werken in de avonduren of het weekend is geen probleem voor jou.

Welke vaardigheden heb je nodig in de zorgsector?

Welke competenties heb je nodig in de zorgsector? Belangrijke basis vaardigheden in de zorg zijn: – Zorgzaam Je hebt oog en aandacht voor een ander. Je zorgt dat een ander zich op zijn/haar gemak voelt en toont betrokkenheid. Ook r eflecteer je de situatie van anderen. – Flexibiliteit

Wat zijn voorbeelden van competenties?

Voorbeelden van competenties 1 Ik ben een ondernemend type 2 Ik ben een organisatietalent 3 Ik ben een doorzetter 4 Ik ben een creatieve geest 5 Ik ben een ster in communiceren 6 Ik ben een leider 7 Ik ben zorgzaam 8 Ik ben veerkrachtig 9 Ik ben altijd eerlijk

Share this post