Wat houdt oprecht in?

ongeveinsd, welgemeend: ik betuig u mijn oprechte dank; 3. (van personen) rechtschapen, eerlijk; m.n. niet liegend: zij is altijd -, een gemoed, te goeder trouw: met iemand omgaan; 4. bw., hartgrondig, werkelijk welgemeend: iemand liefhebben, dankbaar zijn….

Wat is niet eerlijk?

naamw. Uitspraak: [ˈerlək] zonder leugens of bedrog Voorbeelden: `een eerlijke verdeling van de opbrengst`, `Jij speelt vals, dat is niet eerlijk. `Antoniem: oneerlijk Synoniem: oprecht zo eerlijk als goud (heel eerli…

Wat is eerlijk?

Eerlijkheid is een eigenschap die persoonlijke integriteit of een ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten inhoudt. Oneerlijkheid is daar het tegengestelde van. Hoewel eerlijkheid veelal positief wordt gewaardeerd, kan een overmaat aan eerlijkheid negatief worden opgevat.

Wat is een oprecht persoon?

Betekenis en kenmerken Iemand die oprecht is, heeft geen bijbedoelingen, geen verkeerde bedoelingen. Kortom: het is duidelijk en transparant wat de bedoeling is.

Wat betekent eerlijk en oprecht?

Oprecht is welgemeend, zuiver. De persoon heeft geen andere bedoeling dan gewoon de waarheid te vertellen. Niemand hoeft eraan te twijfelen, zo is hij of zij van nature. Eerlijk is betrouwbaar, braaf.

Hoe oprecht zijn?

Oprechte mensen zijn altijd vriendelijk en behulpzaam, onoprechte mensen zijn dit alleen als ze er zelf iets aan hebben. Oprechte mensen geven anderen complimenten en hiermee een goed gevoel over zichzelf, onoprechte mensen zullen het uiterlijk en het karakter van anderen afkraken om er zelf beter bij af te steken.

Hoe noem je iemand die te eerlijk is?

eerlijk (bn): eenvoudig, frank, frank en vrij, onbedekt, ongeveinsd, onomwonden, onverbloemd, onverholen, openlijk, rechtuit, ronduit, ruiterlijk, volmondig, vrijmoedig, zuiver. eerlijk (bn): betrouwbaar, deugdzaam, eerzaam, ongedwongen, open, openhartig, oprecht, rechtdoorzee, rechtschapen, rechtvaardig, trouwhartig.

Hoe noem je iemand die heel eerlijk is?

oprecht (bn) : eerlijk, eerzaam, gemeend, hartelijk, hartgrondig, innig, loyaal, ongeveinsd, open, openhartig, rechtschapen, rechtuit, rondborstig, ronduit, ruiterlijk, serieus, vierkant, waarheidlievend, welgemeend.

Wat is rechtvaardig zijn?

Rechtvaardigheid is een beginsel uit de filosofie en ethiek op basis waarvan men stelt of handelingen juist en eerlijk zijn. Er zijn verschillende interpretaties over wat nou precies rechtvaardig is, oftewel wat eerlijk en juist is.

Hoe noem je iemand die eerlijk is?

Wat is ongeveinsd?

bn. bw., niet gehuicheld, oprecht: zijn ongeveinsde bewondering betuigen; spreek ongeveinsd en rond.

Wat is het tegenovergestelde van oprecht?

Wat is het tegenovergestelde van oprecht? Het juiste antwoord is hypocriet.

Share this post