Wat is een pakkende uitsmijter?

Betekenis: Uitsmijter Een uitsmijter is een pakkende conclusie of slotzin van een tekst of reclame-uiting. Het doel van de uitsmijter is om de tekst samen te vatten en de lezer aan te zetten tot een bepaalde gedachte of handeling.

Hoe schrijf je een goede uitsmijter?

Hoe doe je dit? Kies 1 of meer van deze manieren om flitsend af te sluiten:

  1. De samenvatting. Hierin herhaal je kort de belangrijkste punten van je presentatie.
  2. Leg uit dat het doel is behaald.
  3. Ga terug naar de aandachtstrekker van het begin.
  4. Laat het publiek een concrete actie formuleren.
  5. Begiet je zaadjes.

Wat is een goede uitsmijter voor een betoog?

Een mooie formule voor een goede slotzin is om terug te grijpen op de aandachtstrekker van het begin van je betoog. We noemen dit een cirkelrede: dit stijlmiddel maakt het betoog tot een afgerond geheel. Een ander stijlmiddel is om een boodschap, wens of laatste zin krachtig uit te spreken als drieslag.

Waar moet een uitsmijter aan voldoen?

Als debater wil je altijd en onvoorwaardelijk het nog twijfelende publiek (je doelgroep) op z’n minst aan het denken zetten en uiteindelijk overtuigen. Een ideaal ‘middel’ daartoe is het gebruik van een inspirerende punchline. Of noem het een prikkelende oneliner, een fantastische uitsmijter aan het slot van je betoog.

Wat is een goede uitsmijter beschouwing?

De uitsmijter is een laatste zin, citaat of anekdote die bij de lezer blijft hangen. De uitsmijter is het laatste wat de lezer leest, het is voor jou als schrijver de laatste mogelijkheid om een blijvende indruk te maken!

Hoe moet je een debat afsluiten?

De voorzitter eindigt de inleiding met een pakkende stelling waarop gereageerd kan worden. Discussie: deelnemers geven hun mening over het onderwerp en voeren argumenten aan. Afsluiting: de voorzitter geeft een samenvatting van de discussie en trekt conclusies. Ten slotte bedankt hij alle deelnemers.

Wat is een krachtige slotzin?

Je conclusie eindig je met een krachtige slotzin om je lezer nog meer te overtuigen, aan het denken te zetten of aan te sporen tot actie. Je slotzin kan zijn: Oneliner. Vraag.

Hoe duur is een uitsmijter?

Naam Prijs Selecteer optie
Uitsmijter ham € 6.50 Broodsoort Bruin Wit Boter Met boter Zonder boter Uitsmijter ham aantal In winkelmand
Prijs € 6.50
Uitsmijter ham en kaas € 7.50 Broodsoort Bruin Wit Boter Met boter Zonder boter Uitsmijter ham en kaas aantal In winkelmand
Prijs € 7.50

Wat moet er in het slot van een beschouwing?

Bij een beschouwing geeft het slot nog eens een korte en krachtige samenvatting van de hoofdgedachte. Het geeft hiermee een antwoord op de probleemstelling/vraagstelling die in de inleiding centraal stond. Ook dit antwoord is weer aftastend.

Wat is een slotbeschouwing?

Definities die `slotbeschouwing` bevatten: Conclusie = 1) Afleiding 2) Beslissing 3) Besluit 4) Bevinding 5) Deductie 6) Deel van een syllogisme 7) Deel van een verslag 8) Eindoordeel 9) Eindsom 10) Gevolgtrekking 11) Mening 12) Onderdeel van een syllogisme (sluitrede) 13) Rechts…

Wat doet de derde spreker in een debat?

Het grootste verschil tussen een discussie en een debat is de aanwezigheid van een derde groep die overtuigd moet worden: de toeschouwers. Hiermee raken we het eerste basiselement van het debat: deelnemers aan een debat proberen niet elkaar, maar het publiek overtuigen.

Hoe maak je een samenvatting van een debat?

Geef een samenvatting van je debat, vertel bijvoorbeeld heel kort waar je mee gaat beginnen en waar je mee eindigt. Dit kan al gedaan zijn door te vertellen dat je eerst begint met een inleiding, dan argumenten aanhaalt en dan eindigt in een conclusie. Een kind kan de was doen.

Share this post